Εταιρεία

Δυναμική Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χρηματιστηριακό περιβάλλον κατάφερε με τη συνέπεια, το κύρος αλλά και τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει όλες τις λειτουργίες της να αναδειχθεί και να παραμείνει μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από έμπειρα και ικανά στελέχη με πολυετή προϋπηρεσία στο χρηματιστηριακό και τραπεζικό χώρο. Αναλυτικά:

Άννα Πουλαρίκα, Πρόεδρος Δ.Σ

Βασίλειος Χλυμπάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος

Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Mη Εκτελεστικό Μέλος

Η Δυναμική Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει στελεχωθεί με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εμπειρία και καλύπτουν όλους τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.