Ιστορικό

H Δυναμική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2000. Μετά από μία επιτυχημένη πορεία 4 ετών, το 2005, ο ελβετικός οίκος ιδιωτικής τραπεζικής Banca del Gottardo εισήλθε στο μετοχικό σχήμα της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, τον Ιούνιο του 2008, η Banca del Gottardo απορροφήθηκε από τη BANCA SVIZZERA ITALIANA (BSI), η οποία έχει πλέον απορροφηθεί από την EFG Group.
Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές στην εξοικονόμηση ενέργειας με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

Το 2011, σε συνεργασία με την Attica Bank, ίδρυσε την Attica Finance με σκοπό την περαιτέρω δραστηριοποίησή της στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, την επενδυτική τραπεζική, τα έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα έργα Α.Π.Ε. και τα επαγγελματικά ταμεία.

Βασικοί της μέτοχοι είναι οι EFG Group, Dynamic Finance Corporation S.Α, Επενδυτική Προσήλιον Συμμετοχών Α.Ε. και Αρμός Συμμετοχική Επενδυτική Α.Ε.
Σήμερα η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τον Φεβρουάριο του 2022, βάσει του Αρ.95 του Ν.4514/2018 MIFIDII αποφάσισε μεταξύ άλλων την διακοπή της υπηρεσίας της φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής καθώς και της εκτέλεσης των εντολών για λογαριασμό των πελατών της και τη συνεργασία για την παροχή των υπηρεσιών αυτών με την ανάδοχο εταιρεία Solidus Securities ΑΕΠΕΥ.

Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Λ. Συγγρού 223 & 171 21, Νέα Σμύρνη