Πιστοποιημένα Στελέχη

Τα πρόσωπα που απασχολεί η εταιρεία στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιώνδιαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο χορηγείται από την εποπτική αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Για να δείτε αναλυτικά τα πιστοποιημένα στελέχη πατήστε εδώ.