Θέσεις Εργασίας

Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδιαφέρεται και αναζητά συνεχώς άτομα που χαρακτηρίζονται από: επαγγελματισμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ομαδικό πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, εργατικότητα και ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση και εξέλιξη.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δυναμικής: info@dynamicsec.gr μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και ικανοποιείτε τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τις παραπάνω θέσεις εργασίας ή/και αν θέλετε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σε αρχείο για μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.