Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας είναι:
  • Προσωποποίηση της εξυπηρέτησης από καταρτισμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά θέματα

  • Εξειδίκευση των υπηρεσιών σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ κάθε πελάτη

  • Ταχεία και στοχευμένη ενημέρωση προς κάθε πελάτη

  • Πληροφόρηση σε επίπεδο πελάτη για όλες τις υπάρχουσες επενδυτικές επιλογές